Information om kamerabevakning

Höörs Gästgifvaregård använder sig av kamerabevakning för att förebygga brott och att öka tryggheten för våra gäster samt personal.

Bengt Mårtensson, mobil 0708-10 84 34, är personuppgiftsansvarig för detta. Bevakningsmaterialet lagras i 30 dagar.

Vill du ha uppgifter om vad vi lagrar i vårt register? Anmäl det till oss via e-post info@hoorsgastis.se

Är du inte nöjd med hur vi sköter vår kamerabevakning? Hör av dig till oss i första hand. I andra hand kan du anmäla det till integritetsskyddsmyndigheten.

Vi är inte skyldiga att kamerabevaka enligt lag eller avtal. Kamerabevakning sker för att förebygga brott och att öka tryggheten för våra gäster samt personal. Polismyndigheten har rätt att använda sig av det insamlade materialet och sparade uppgifter kan användas till bevis för att lösa brott. Vi kommer inte att överföra våra uppgifter till tredje part.